Gå till innehåll

Verktygsfält

Förskoleverksamhet

Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

Ditt barn kommer att utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagoger.

Ditt barn får vara på förskolan den tid du arbetar och reser till och från arbetet. Våra förskolor är öppna mellan klockan 06.00 och 17.30 alla helgfria vardagar. Lanternan som har barnomsorg under obekväm arbetstid har öppet mellan 17.00-07.00 året runt.

Det är obligatoriskt för kommunen att anordna allmän förskola för alla barn från och med höstterminen det år då de fyller tre år men frivilligt för barnen att delta.

Syftet med allmän förskola är att alla barn ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn och därmed få förbättrade möjligheter till lärande och utveckling.

Allmän förskola bedrivs på ordinarie förskola och omfattar 525 tim/år (15 tim/vecka) och man följer skolans terminer, vid skollov är barnet hemma från förskolan. Ingen avgift tas ut vid allmän förskola. För ett barn med fler timmar reduceras barnomsorgsavgiften.

Vill man ha allmän förskola eller om man önskar gå från allmän förskola till heltid ska detta anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningens administratörer för barnomsorg.

Plats i förskola utgör ett löpande abonnemang, du betalar under årets alla 12 månader, även om ditt barn är ledig, sjuk eller när det är sommaröppen verksamhet och din ordinarie förskola är stängd. Du börjar betala när barnet startar inskolningen och betalar avgiften under uppsägningstiden. Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning, detta görs via Mina sidor- E-tjänst för barnomsorg.

Du betalar procentuellt och det är hushållets samlade bruttoinkomst per kalenderår som avgör hur mycket du ska betala, likväl barnets ålder och antal barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte. Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du anmäler din avgiftsgrundande inkomst via Mina sidor- E-tjänst för barnomsorg.

Avgiftsnivåer

Förskolebarn och pedagogisk omsorg 1-3 årBarn 1

3%

Max 1688 kr

Barn 2

2%

Max 1125 kr

Barn 3

1%

Max 563 kr


Avgiftsnivåer

Förskolebarn 3-5 år, pedagogisk omsorg 3-13 år samt fritidshemsbarn 6-13 årBarn 1

2%

Max 1125 kr

Barn 2

1%

Max 563 kr

Barn 3

1%

Max 563 kr


Inkomstjämförelse

Barn och utbildningsförvaltningen har rätt att göra efterdebitering om din inkomständring gjorts för sent eller om du inte lämnat någon. En gång om året genomförs en inkomstjämförelse för två år tillbaka. Den taxerade förvärvsinkomsten hämtas från Skatteverket som jämförs med de inlämnade inkomstuppgifterna som är gjorda via barn- och utbildningsförvaltningens e-tjänst. Om skatteverkets uppgifter visar på felaktig debitering kan en efterdebitering eller återbetalning komma att göras.

Faktura eller eventuell återbetalning går till den person som var fakturamottagare det aktuella året. Om familjesituationen har ändrats sedan inkomstjämförelseåret är dåvarande hushåll betalningskyldig men faktura går fortsatt ut endast till den som var fakturamottagare.

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg. Ni ansöker om plats på förskola för ert barn via Mina sidor- E-tjänst för barnomsorg. Kontakta oss om ni inte har möjlighet att ansöka via e-legitimation (BankID).
Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

 • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
 • Registrera inkomstuppgifter  
 • Uppsägning av barnomsorg (Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning)


Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Kommunen inhämtar sysselsättningsintyg från vårdnadshavare för att styrka rätt till plats.

Sysselsättningsintyg efterfrågas för att placeringsgrund ska kunna styrkas för placeringar på förskola som är mer än 15 timmar per vecka . Sysselsättningsintyg ska inkomma från båda vårdnadshavarna. Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg och det ska vara underskrivet av behörig person såsom chef eller HR.
Vid egen firma kan ett registerutdrag skickas in.
Intyget får inte vara äldre än 1 månad.
Inkommer inget intyg får förskolebarn endast gå 15 timmar per vecka.

Blankett för intyg som styrker rätten till mer än 15 timmar hittar ni under relaterad information.

Ansökan görs till en specifik förskola och ni kan göra maximalt tre val. Ansökan ska göras sex månader innan plats önskas. Har ni som ska söka förskola skyddad identitet kontaktar ni administratör för barnomsorg direkt på telefontiden.

Om ni avser att flytta till Vänersborgs kommun behöver ni skicka in en kopia på er folkbokföring (via skatteverket) alternativt kopia på bostadskontrakt i Vänersborgs kommun för att kunna aktivera er köplats.

Ansökan
Logga in och markera det barn som ansökan ska göras för och välj alternativet "Ansökan barnomsorg". Kontrollera att uppgifterna som finns på er är korrekta, fyll i omfattning av tid, önskat område, önskade förskolor samt vilken verksamhet ansökan avser (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem). När ansökan är klar kan ni välja att få ett bekräftelsemail till den e-postadress som ni uppgett. 

Om ni avser att flytta till Vänersborgs kommun behöver ni skicka in en kopia på er folkbokföring (via skatteverket) alternativt kopia på bostadskontrakt i Vänersborgs kommun för att kunna aktivera er köplats.

Garantidatum
Det datum ansökan inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Ert barn får då automatiskt ett garantidatum, som antingen blir önskat datum eller fyra månader fram i tiden från anmälningsdatumet. Garantidatum kan aldrig bli tidigare än fyra månader.

Ledig plats
Vid ledig plats på en förskola ska erbjudandet gå till den som står först i kön till förskolan. Om flera barn önskat samma förskola fördelas lediga platser utifrån anmälningsdatum, syskonförtur och ålder.

Vid nyplaceringar är barn garanterade en plats i kommunen inom garantitiden. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna kommer barnet få ett erbjudande om placering till den förskola som ligger närmast hemmet.

Vid byte av förskola (omplacering) har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på lediga platser på önskad förskola.

Erbjudande
Erbjudandet om plats läggs upp på e-tjänsten. Information om att det finns ett erbjudande skickas ut via mail och sms om ni registrerat dessa uppgifter. Placeringserbjudandet ska besvaras inom sju dagar.

Ni står nu inför följande alternativ:

 • Acceptera platserbjudandet till ert förstahandsval.
  Barnet står inte kvar i barnomsorgskön eftersom kommunen erbjudit önskad plats.
 • Acceptera platserbjudandet fast det inte är till ert förstahandsval.
  Ni står kvar i kö till ert förstahandsval.
 • Avböj platserbjudande till ert förstahandsval. Barnet tas bort ur barnomsorgskön och ni får vid behov göra en ny köanmälan. Garantitiden på fyra månader börjar då om.
 • Avböj platserbjudandet som inte är till ert förstahandsval. Barnet står kvar i kön till förstahandsvalet men kommunen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom garantitiden. 

Hör ni inte av er till oss med något besked inom sju dagar tar vi bort platserbjudandet och hanterar köplats utifrån ovannämnda alternativ

Accepteras erbjuden plats ska inkomstuppgift för hushållet lämnas på e-tjänsten. Vistelsetidsschema för barnet läggs in i appen eller på hemsidan InfoMentor hub, detta görs i samband med förskolestart.

Följande dagar har förskolepersonalen kompetensutvecklingsdagar:

Våren 2023
Måndag 9 januari
Måndag 27 mars
Måndag 19 juni

Hösten 2023
Tisdag 15 augusti
Måndag 18 september
Måndag 30 oktober

Våren 2024
Måndag 8 januari
Måndag 4 mars
Måndag 17 juni

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024