Gå till innehåll

Verktygsfält

Välkommen till Familjecentralen Sirius

Sirius logga, en blå bläckfisk

Familjecentralen (FC) är samverkande för barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola, och socialtjänstens förebyggande verksamhet.

Målgruppen för Familjecentralen är barn 0-12 år och deras föräldrar.

På denna sida hittar du information om olika aktiviteter på Familjecentralen Sirius, samt ändrade öppettider och stängningsdagar.


Måndag: 9.00-12.30

Öppen förskola 0-6 år för föräldrar och barn.

14.00-16.00

Föräldragrupp(föranmälan)Tisdag: 9.00-12.30

Öppen förskola 0-18 mån med babyrytmik 3-10 mån 10.00-10.30 och barnrytmik 10-18 mån 11.00-11.30.14.00-16.00

GruppverksamhetOnsdag: 9.00-12.30

Sirius sfi-grupp (föranmälan)14.00-16.00

Öppen förskola för föräldrar och barnTorsdag: 9.00-12.30

Babycafe 0-8 mån14.00-16.00

Föräldragrupp (föranmälan)Fredag: 9.00-12.30 öppen förskola 0-6 år.

Jämna veckor dagbarnvårdareFredag: 9.30-12.30 öppen förskola 0-6 år .

Udda veckor i Frändefors för föräldrar och barn.Barnhälsovårdssköterskan arbetar på familjecentralen Sirius, måndag, torsdag och varannan onsdag.

Under Relaterad information - Kontakt familjecentralen Sirius, finns kontaktuppgift till barnhälsovårdssköterskan.

Familjecentralen Sirius samverkar med barnmorskorna kring att möta blivande föräldrar.

Under Relaterad information finns länk till - Vänersborgs Barnmorskemottagning

Sirius föräldragruppsprogram är ett komplement till de övriga Barnavårdscentralernas föräldragrupper.
Du kan anmäla dig till hela programmet eller till en del i det.

Del 1 Babymassage 3 tillfällen

Under babymassagen lär du som förälder att massera ditt spädbarn. Det innebär för barnet en stimulering av alla sinnen och för föräldrarna kan massagen innebära en egen avslappning och en möjlighet att få en djupare kontakt med barnet på ett alldeles speciellt sätt. Vid varje tillfällen pratar vi kring ett ämne som t ex gråt, sömn.

Del 2 Barnmat 3 tillfällen

Tillsammans lagar vi barnmat. Vi använder råvaror från hela kostcirkeln och fokus ligger på att främja barnets lust till mat och barnets motoriska och sensoriska utveckling i munnen. Vid första tillfället gör vi olika puréer. Därefter lagar vi mat med lite grövre konsistens och sista gången lagar vi mat i form av stavar. Vi avslutar varje gång med provsmakning av maten vi lagat. Bebisarna får smaka utifrån ålder och mognad.

Del 3 Babybokprat 4 tillfällen På babybokprat läser, sjunger och ramsar vi tillsammans med bebisarna och provtuggar en och annan bok däremellan. Vi träffas fyra gånger. Varje tillfälle innehåller även ett tema som till exempel bokstart, språkutveckling samt ett besök på biblioteket.

Grupp 1 Babymassage måndag 6/2–20/2 kl.14.00-15.30

Barnmat måndag 6/3–20/3 kl. 14.00-15.30

Babybokprat måndag 27/3–24/4 kl. 14.00-15.30

Grupp 2 Babymassage torsdag 30/3–13/4 kl. 14.00-15.30

Barnmat torsdag 20/4–4/5 kl. 14.00-15.30

Babybokprat torsdag 11/5–8/6 kl. 14.00-15.30

Enskild del babybokprat torsdag 2/3–23/3 14.00-15.30

Enskild del babymassage måndag 15/5–29/5 14.00-15.30

Anmälan finns under Relaterad information - Anmälan föräldragruppsprogram på Sirius.

Vi bjuder in föräldrar med barn 0-6 år till riktade föräldraträffar ca: 4 gånger under året. Det kan vara träffar för tvillingföräldrar, unga föräldrar, nyinflyttade m.m. På träffarna får du chansen att träffa andra familjer i liknande situation.


Tematräffarna erbjuds 1–2 gånger per termin. Tiden för träffarna är under sen eftermiddag/kväll och vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 0–12 år. Valet av teman görs utifrån önskemål av familjecentralens besökare eller andra aktuella ämnen som berör barnfamiljer. Det kan vara inbjudna föreläsare som håller i träffarna eller personal från Sirius. Inbjudan till tematräffarna går bland annat ut via sociala medier.


ABC – Alla Barn i Centrum gruppträffar om föräldraskap


Det är fantastiskt att vara förälder och ibland även en utmaning.

Familjecentralen Sirius erbjuder gruppträffar om föräldraskap. ABC vänder sig till föräldrar med barn 3-12 år och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur du som förälder kan främja ditt barns självkänsla, stärka relationerna i familjen och att förebygga konflikter.

ABC består av fyra träffar med olika teman: Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider.

Träffarna är kostnadsfria, kräver föranmälan och leds av utbildade gruppledare.

För information kontakta verksamhetsledare på Sirius, under Relaterad information - Kontakt Familjecentralen Sirius.


Familjecentralen Sirius bjuder in er som väntar barn till ett besök hos oss där vi berättar om verksamheten som erbjuds föräldrar och barn samt information om BVC:s barnhälsovårdsprogram.


Föräldrarådgivare erbjuder stöd till alla föräldrar i Vänersborgs kommun som har barn upp till 12 år. All kontakt är frivillig och kostnadsfri. Det sker ingen dokumentation och tystnadsplikt gäller.

Ni ges möjlighet att få råd och stöd i er föräldraroll, utveckla era styrkor som föräldrar, hitta nya verktyg och strategier, stödja familjen i frågor om samhället samt få råd och stöd i parrelationen. Föräldrarådgivaren kan vara den du lyfter dina funderingar med.

Föräldrarådgivare i Frändefors: Fredagar ojämna veckor kan ni möta föräldrarådgivaren på Frändeskolan mellan 9.30 -12.30. Vi träffas i Fritids Stjärnans lokaler.

Under Relaterad information - Kontakt Familjecentralen Sirius, finns kontaktuppgift till föräldrarådgivaren.Vi erbjuder en mötesplats för föräldrar och barn .kontakt och gemenskap, en pedagogisk verksamhet där barn och föräldrar är delaktiga och en god miljö för inne- och utelek.

Öppna förskolan är till för alla föräldrar som är föräldralediga eller på annat sätt är hemma med sitt barn i åldern 0-6 år.

Du som förälder är med ditt barn hela tiden och medverkar i verksamheten.

Vi erbjuder olika aktiviteter beroende på vad barnen vill göra. Det kan vara
t ex måla, baka med lera, pyssla eller leka.

Det finns kaffe och smörgås till självkostnadspris. Man kan även ha med egen mat om man vill (inte kakor eller godis)

Vi har en sångstund varje dag.

Under Relaterad information - Kontakt Familjecentralen Sirius, finns kontaktuppgifter till förskolläraren.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 mars 2023