Gå till innehåll

Verktygsfält

Kultur i skolan

Kultur, Utveckling och Lärande (KUL) - En väg in i det livslånga lärandet

I Vänersborgs kommun garanteras alla barn i förskola, grundskola och anpassad grundskola minst två kulturupplevelser per läsår så kallad kulturgaranti.

KUL är en samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kulturgarantin består av professionella kulturarrangemang med mål att öka barns inflytande, delaktighet, lärande och eget skapande.

Kulturgarantin som i Vänersborg kallas Basutbud är inte valbart utan alla barns rätt.

Basutbudet i förskola, grundskola och anpassad grundskola bidrar till ett attraktivt hållbart lärande som väcker lust till, fördjupar och berikar lärandet med konstnärliga upplevelser och eget skapande.

Barnen möter åtta olika ”konstformer”: bildkonst, litteratur, musik, utövande musik, scenkonst, utövande dans, film och kulturarv. Under sin skolgång tar de del av olika sidor av konstformerna vid flera tillfällen.

Basutbudet genomförs av Museet, Konsthallen, Biblioteket, Timjan (ungdomskulturverksamhet) och Musik- och kulturskolan i Vänersborg, samt externt inköpta professionella kulturaktörer.

Blomman på bilden nedan visar ett barns kulturupplevelser som det erbjuds under sin skolgång, genom förskolans och skolans verksamheter från ett års ålder till och med årskurs nio.
Under blomman finns myllan som är grunden för ett barns utveckling.
I stjälkbladen finns de styrdokument som ger ramen för undervisningen.
I blombladen kan man läsa om vilka kulturaktiviteter ett barn tar del av genom sin skolgång.
I vattendropparna som omger blomman finns Vänersborgs kommuns ledord: Levande, Attraktiv, Tillsammans och Hållbar.
I blomman är både droppar och blad klickbara, där mer information finns.

Kultur Utveckling och Lärande Barnkonventionen Mål- och resursplan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22 Läroplan för förskolan, Lpfö 18 Värdeord Attraktiv Värdeord Levande Värdeord Hållbar Värdeord Tillsammans Ett-två år Tre år Fyra år Fem år Förskoleklass Ettan Tvåan Trean Fyran Femman Sexan Sjuan Åttan Nian

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023