Gå till innehåll

Verktygsfält

Mål- och resursplan (budget)

Kommunfullmäktige bestämmer varje år i en budget hur mycket pengar som ska fördelas till de olika verksamheterna.

Arbetet med budgeten pågår året runt. I januari presenterar förvaltningsledningen en omvärldsanalys. Det är början på arbetet med att planera ekonomin för nästa år. Under våren lämnar nämnderna in budgetunderlag. I juni fattar sedan kommunfullmäktige beslut om den slutliga budgeten, Mål- och resursplan. Den innehåller kommunens vision och gemensamma mål samt nämndernas budget. Under hösten arbetar nämnderna fram sina verksamhetsplaner och detaljbudgetar för det kommande budgetåret utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni.

Nedan hittar du dels kommunens Mål- och resursplaner för de senaste åren och dels kortfattade versioner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023