Gå till innehåll

Verktygsfält

Årsredovisning och rapporter

Delårsrapporter

I april och augusti görs ett delårsbokslut för kommunen som innehåller en målavstämning, en finansiell analys och nämndernas redovisning.

Årsredovisningar

Årsredovisningen följer upp det som kommunfullmäktige har fastställt i mål- och resursplanen för året. Den innehåller en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och övergripande nämndsredovisningar. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning där bolagen i koncernen ingår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023