Gå till innehåll

Verktygsfält

Skattesatser 2023

Vänersborgs kommuns skattesats uppgår till 22:21 kronor per hundralapp, det vill säga 22:21 procent av Vänersborgarens beskattningsbara inkomst.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Vänersborgs kommun även skatt till Västra Götalandsregionen. Regionskatten uppgår till 11:48 kronor per hundralapp eller 11,48 % av beskattningsbar inkomst. Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Skattesats i % av beskattningsbar inkomst:

Skriv tabellbeskrivning här

Vänersborgs kommun

22:21

Regionen

11:48

Kommunalskatt totalt

33:39


Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023