Gå till innehåll

Verktygsfält

Så hanteras personuppgifter

Personuppgiftsbehandling inom barn- och utbildningsförvaltningen

Övergripande information om hur Vänersborgs kommun hanterar personuppgifter finns under ”Relaterad information”. Här nedan beskrivs det som berör specifikt barn- och utbildningsförvaltningens personuppgiftsbehandling.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter:

Personuppgifter om barn, elever, vårdnadshavare och personal behandlas i olika digitala tjänster och verktyg som stödjer pedagogiska processer, information och kommunikation i de olika verksamheterna. Dessa digitala tjänster och verktyg kan vara till exempel lärplattform, appar, digitala läromedel och resurser. För digitala tjänster och verktyg som kräver personuppgiftsbiträdesavtal upprättas detta med leverantör och i övrigt och vid behov kan vi också använda oss av övergripande organisatoriska åtgärder.

Vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på:

Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar personuppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Förutom att verksamheten regleras i skollagen, finns även den rättsliga grunden uppgifter av allmänt intresse som barn- och utbildningsförvaltningen stödjer sina huvudsakliga personuppgiftsbehandlingar på. Även administrativa uppgifter som är nödvändiga för förvaltningen utgör uppgifter av allmänt intresse, liksom informationsspridning om kommunens verksamhet. Om verksamheten kräver behandling av personuppgifter som inte täcks av någon annan av de lagliga grunderna används samtycke.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras:

Barn- och utbildningsförvaltningen lagrar personuppgifter under den period som förvaltningen har behov av dessa uppgifter.

Var hämtas personuppgifter från:

Personuppgifterna hämtas från barn- och utbildningsförvaltningens interna verksamhetssystem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023