Gå till innehåll

Verktygsfält

Vanliga frågor och svar

Här kan ni läsa svar på de vanligast frågorna som ställs.

Syskonförtur tillämpas i mån av plats. Det betyder att om det finns en ledig plats på förskolan vid det tillfälle som syskon vill in är det förtur till den platsen förutsatt att det mindre barnet har ställt upp sig i kö. Förtur gäller endast till den förskola där syskon är placerat.

Ansökan görs via Mina sidor- Ansökan om barnomsorg.. För att kunna logga in krävs e-legitimation (bankID).

Ja, det är två månaders uppsägningstid och det gäller för både förskole- och fritidsplaceringar. Uppsägning görs via Mina sidor- Ansök om barnomsorg

Varje år gör Barn- och utbildningsförvaltningen en inkomstjämförelse gällande två år bakåt i tiden. Att kontrollen görs två år i efterhand beror på att det inte är möjligt att genomföra kontrollen före dess att Skatteverket har färdigställt taxeringen för året som är aktuellt för kontoll.

När kontrollen sker hämtas din taxerade förvärvsinkomst från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inlämnade inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. I dessa fall räknar vi om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat eller har betalat för mycket.

Har du betalat för lite i barnomsorgsavgift får du en extra faktura på beloppet som du har betalat för lite. Har du betalat för mycket i barnomsorgsavgift får du pengar tillbaka.

Nej, vårdnadshavarna tillhandahåller blöjor till sitt barn när det behovet finns.

Vi strävar efter att snarast återkomma till er med erbjudande om plats. Vid ansökningstillfället skapas ett garantidatum som baseras på viket datum ni gjort anmälan samt vilket datum ni önskar plats. Vi ska inom fyra månader från garantidatum erbjuda barnomsorg.

Förskolebarn får gå på förskolan 15 timmar i veckan. Är barnet mellan 3-5 år läggs placeringen allmän förskola.

För att vi ska kunna aktivera er köplats behöver ni inkomma med en kopia på er folkbokföring (via skatteverket) alternativt kopia på bostadskontrakt i Vänersborgs kommun så att vi ser att ni ska flytta till oss. När detta kommit till oss aktiverar vi er köplats.

Om barnet får ett erbjudande till en förskola som är förstahandsvalet men ni tackar nej till platsen tas barnet ur kön. Får ni ett erbjudande till en förskola som inte är ert förstahandsval kan ni tacka nej och ändå stå kvar i kön.

Allmän förskola är en placering på 15 timmar i veckan (525 tim/år) och erbjuds från och med höstterminens start det år som barnet fyller tre år. Då allmän förskola följer grundskolans terminstider innebär det att barnet inte går till förskolan på höst-, jul-, påsk-, sport- och sommarlov samt andra lovdagar och stängningsdagar.

Alla har rätt att byta till allmän förskola, men man kan inte under pågående termin byta från allmän förskola till betalplats 15 timmar.
Denna placeringstyp måste anmälas av vårdnadshavare till administratörer för barnomsorg innan den kan träda ikraft. Barnets vistelsetid styrs av förskolan.

Sysselsättningsintyg efterfrågas för att placeringsgrund ska kunna styrkas för placeringar på förskola som är mer än 15 timmar per vecka samt för fritidsplaceringar. Intyg ska inkomma från båda vårdnadshavarna. Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg och det ska vara underskrivet av behörig person såsom chef eller HR.
Vid egen firma kan ett registerutdrag skickas in.
Intyget ska inte vara äldre än 1 månad.
Inkommer inget intyg får förskolebarn endast gå 15 timmar per vecka och skolbarns fritidsplacering upphör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023