Gå till innehåll

Verktygsfält

Bostäder

Problem med inomhusmiljön i bostäder kan orsakas av bland annat fuktskador och mögel, dålig ventilation, låg inomhustemperatur eller buller.

Fukt och mögel

Fukt är troligtvis den viktigaste orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i. Fukten kan orsaka kemiska processer i byggnadsmaterial och fuktiga byggmaterial kan avge ämnen som kan vara irriterande och skadliga, dessutom ökar risken för mögeltillväxt.

Hälsoproblem som kan uppkomma när man vistas i fukt- och mögelskadade byggnader är t.ex. irritation i näsa och ögon, trötthet, huvudvärk, luftvägsinfektioner och astmatiska besvär.

Hur upptäcker man fukt och mögel?

Fukt och mögel kan upptäckas genom att man känner avvikande lukt, till exempel mögellukt eller "jordkällarlukt". Lukten kan sätta sig i textilier, kläder och hår. Eftersom det finns risk att man vänjer sig vid lukten är det ett gott råd att be besökare känna efter om de känner mögellukt.

Tecken på fuktproblem kan vara:

  • lukt i textilier
  • kondens på fönstrens insida
  • fuktfläckar i ytskikten i golv, väggar och tak
  • röta i trämaterial eller vittrande sten- och putsmaterial

Vanliga orsaker till fuktangrepp i byggnader är:

  • Vattenläckage från rörinstallationer eller otäta mattskarvar i våtrum
  • Markfukt i kombination med olämplig golvkonstruktion. Risken för markfukt är stor om huset ligger på sank mark och saknar dränering. (Detta är den vanligaste orsaken till omfattande fukt- och mögelskador.)
  • Byggfukt genom t.ex. byggmaterial eller konstruktioner som utsatts för fukt under själva byggtiden eller inte fått torka ut tillräckligt.
  • Bristande ventilation i bostaden

Vid misstanke om fukt och mögel

Om det luktar mögel i bostaden eller om det syns andra tecken på fukt- och mögelskador måste man utreda orsaken. Den som hyr en bostad eller äger en bostadsrätt ska vända sig till hyresvärd eller bostadsrättsförening som är fastighetsägare. Får du inget gensvar från dessa kan du vända dig till Miljö-och byggnadsförvaltningen som utreder om det bör ställas krav på fastighetsägaren att undersöka bostaden.

Givetvis har man som hyresgäst också ett ansvar att sköta den egna lägenheten på ett tillfredsställande sätt för att undvika uppkomst av fukt- och mögelproblem.

Om du själv är fastighetsägare så kan du anlita exempelvis en byggteknisk konsult för att göra undersökningar eller få förslag till åtgärder.

Ventilation

Det är viktigt att se till att bostaden får in frisk luft utifrån och att det blir en luftväxling inomhus. Tecken på bristande ventilation är t.ex. om det bildas fukt på fönstren inomhus eller om luften känns dålig, unken eller fuktig. Stäng inte tilluftsventiler.

Inomhustemperatur

Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan ge direkta eller indirekta effekter på människans hälsa. De flesta människor trivs bäst när temperaturen i bostaden ligger mellan 20-24 grader. Temperaturen i bostäder och lokaler bör vara inom det temperaturintervallet. Kontakta din hyresvärd om du upplever att det är för kallt eller för varmt. Om du inte får gehör kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen som då utreder om det bör ställas krav på fastighetsägaren att göra undersökningar eller åtgärder. När man kontrollerar inomhustemperaturen måste ventilationen fungerar normalt, ventiler får inte vara stängda. Tunga möbler bör inte stå framför värmeelement.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2022