Gå till innehåll

Verktygsfält

Bakgrund fiberutbyggnad

Samverkansavtal för snabbare utbyggnad

Vänersborgs kommun har valt att samarbeta med en aktör kring fiberutbyggnad i kommunen, för att få största möjliga täckning. Vi har därför, efter annonsering och anbudsförfarande beträffande tjänstekoncession för fibrering av kommunen, tecknat avtal med Telia.

Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, telefoni och digital-TV.

Vänersborgs kommun vill ge många tillgång till snabb uppkoppling

– Det handlar om en långsiktig satsning. Tillsammans med Telia kommer vi arbeta fram en plan för att så många som möjligt som önskar ska kunna få tillgång till snabb och stabil uppkoppling via fiber. Att göra det möjligt för hushåll och företag i kommunen att kunna ansluta sig till fiber är idag en lika viktig strategisk infrastrukturfråga som att planera för vägar och järnvägar, säger Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun.

– Vänersborgs kommun visar en offensiv inställning och har ett stort engagemang för att så många som möjligt i kommunen ska kunna dra fördel av digitaliseringen. Från Telias sida ser vi fram emot det kommande samarbetet, säger Lars Sandqvist, kommun- och stadsnätsansvarig på Telia.

Avtal ger Telia ensamrätt att gräva för fiber i kommunens mark

Telia har ensamrätt att gräva i kommunens mark, vad gäller fiber till hushåll i tätorterna i Vänersborgs kommun fram till och med 2017, i enlighet med det avtal som tecknades mellan Vänersborgs kommun och Telia i somras. Andra aktörer som är intresserade av att installera fiber i hushåll i kommunens tätorter är välkomna att ta kontakt med kommunen när nuvarande process är avslutad, år 2018.

Kommunen har, efter konkurrensutsättning, tecknat ett samverkansavtal med Telia för utbyggnaden av fiber i Vänersborg. Avtalet ska bidra till en helhetslösning för invånarna, vilket i praktiken innebär ett utbyggt öppet fibernät i alla kommunens tätorter, och omfattar 4700 hushåll. Målet är att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till bredband senast år 2020, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. Med den samarbetsparter som kommunen har valt kommer Vänersborgs kommun att kunna uppnå det målet redan år 2018. År 2015 var fiberutbyggnaden i Vänersborgs kommun ca 50 procent.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2022