Gå till innehåll

Verktygsfält

Fiberstrategi

En god digital infrastruktur är lika viktig för Vänersborgs kommun som vägar och järnvägar. Därför måste kommunen agera för att stimulera utbyggnaden. Vi ska stimulera marknadsaktörerna och hjälpa kommuninvånare och näringsidkare som inser värdet av bättre bredbandsanslutning.

För att nå målen i regeringens bredbandsstrategi, att 90 % av våra invånare och arbetsställen ska kunna beställa minst 100 Mbit/s bredband till jämförbara nationella priser senast 2020, krävs även viss kommunal finansiering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2022