Gå till innehåll

Verktygsfält

GIS

Alla företeelser som går att lokalisera till en given plats, kan man hantera i ett GIS system. Exempel på sådant är hemvårdens vårdtagare, skolor, busshållplatser, fornlämningar, statistik m.m.

GIS är ett verktyg för att kunna sammankoppla datainformation med geografiska lägen. Detta redovisas sedan i exempelvis kartor, tabeller m.m.

GIS används bl.a. när man vill få reda på hur många elever som bor inom ett visst avstånd från en skola, snabbaste/kortaste vägen mellan två punkter, hur många och vilka boende som påverkas av ett giftutsläpp etc.

Vi utför GIS-analyser på uppdrag.

GIS: Geografiska InformationsSystem

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2023