Gå till innehåll

Verktygsfält

Friluftsstrategi

Samråd

Kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun har beslutat att samråda om förslag till Friluftsstrategi.

I strategin klargörs syftet med och inriktningen på kommunens arbete med friluftsliv. En utredningsrapport har också tagits fram där insamlat material, analys och slutsatser redovisas. Rapporten innehåller även förslag till utvecklingsåtgärder och hur friluftsfrågor kan organiseras i kommunen.

I samrådet tar vi gärna emot synpunkter på följande:
-Innehållet i och utformningen av strategin
-Förslag till åtgärder i utredningsrapporten
-Förslag till organisation i utredningsrapporten

Synpunkterna ska skickas senast 19 april till
kommun@vanersborg.se eller
Vänersborgs kommun, Sundsgatan 29, 462 85 Vänersborg.
Skriv ”Synpunkter Friluftsstrategi” som rubrik.

För frågor och funderingar, kontakta gärna handläggare.

Pål Castell
pal.castell@vanersborg.se
0521-27 10 91

AKTUELLA HANDLINGAR (samråd)

Handlingar

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024