Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Ekonomikontoret

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Beredningssekretariatet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ekonomichef
Thomas Sannemalm

Telefon:
0521-72 24 49

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
thomas.sannemalm@vanersborg.se

Redovisningschef:
Kerstin Rosendahl

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 46

Telefon Redovisning och debitering:
0521-72 24 47

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
kerstin.rosendahl@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

E-post:
inkop@vanersborg.se

Upphandlingschef:
Lars Nellbro

Telefon:
0521-72 14 58

E-post:
lars.nellbro@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 11 54

Upphandlare

Emma Weyhing

Telefon:
0521-72 12 93

E-post:
emma.weyhing@vanersborg.se

Upphandlare
Martina Bertvig

Telefon:
0521-72 14 74

E-post:
martina.bertvig@vanersborg.se

Upphandlare

Magnus Schönemann

Telefon:
0521-72 13 38

E-post:
magnus.schonemann@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt Autogiro privatperson:
Anders Carlsson

Telefon:
0521-72 11 62

E-post:
anders.carlsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt E-faktura privatperson:
Carina Lundgren

Telefon:
0521-72 11 59

E-post:
carina.lundgren@vanersborg

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt E-faktura leverantör:
Mikaela Gradin

Telefon:
0521-72 10 64

E-post:
mikaela.gradin@vanersborg.

Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt skattesatser
Ewa Lundqvist

Telefon:
0521-72 11 55

E-post myndigheten:
ewa.lundqvist@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 maj 2023