Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Juridik och säkerhetskontor

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Beredningssekretariatet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Avdelningschef
Pernilla Bertilsson

Telefon:
0521-72 23 95

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Administratör arkiv
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Beredskapssamordnare
Zandra Lantz

Telefon:
0521-72 11 63

E-post:
zandra.lantz@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd

Telefon:
0521-72 14 52

E-post:

per.edensvard@vanersborg.se

Informationssäkerhetsspecialist
Fredrik idengren

Telefon:
0521-72 23 44

E-post:
fredrik.idengren@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Besökstid:
Enbart bokade besök

Expeditionstid:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:
0521-72 10 74

Telefontid:
Från och med den 14 februari 2024 och tillsvidare har vi telefontid måndag 10.00 – 12.00.

E-post myndigheten:
overformyndar@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Avdelningschef
Pernilla Bertilsson

Telefon:
0521-72 23 95

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024