Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt myndighetsbrevlådor och diarium

Varje nämnd har ett eget diarium där de allmänna handlingarna registreras.

Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post till respektive nämnds förvaltningsbrevlåda eller genom kommunens växel 0521-72 10 00.

Kontakt Myndighetsbrevlådor och diarium

Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: barnutbildning@vanersborg.se

Kommunstyrelseförvaltningen
E-post: kommun@vanersborg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: kulturfritid@vanersborg.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: byggnad@vanersborg.se
E-post: miljo@vanersborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: samhallsbyggnad@vanersborg.se

Socialförvaltningen
E-post: social@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 augusti 2023