Gå till innehåll

Verktygsfält

På väg 45 - AiR

Tillsammans med de två kommunala konsthallarna i Trollhättan och Åmål genomför vi projektet: På väg 45, ett residensprogram.

Ett residens för konstnärer och kreatörer

Under våren 2024 kommer vi för tredje gången öppna våra konsthallar för ett residens där professionella konstnärer och kreatörer inom olika kreativa och kulturella fält erbjuds att arbeta med ett eget formulerat projekt.

Residenterna för 2024 är Cyntia Botello och Reyhaneh Mirjahan i Vänersborgs konsthall, Therése Olsson och Kajsa G. Eriksson i Åmåls konsthall, och Linnea Lindberg och Jenny Johansson i Konsthallen Trollhättan.

  • 13 februari - 10 mars presenteras residenters arbeten i Vänersborgs och Trollhättans konsthallar.
  • 27 februari- 26 mars i Åmåls konsthall.

Residenset är ett samarbete med Åmål och Trollhättans konsthallar och finansieras med stöd från Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Residenter i Vänersborgs konsthall

Cyntia Botello

Cyntia är dansare, koreograf och filmskapare. Under residenset kommer hon arbeta med att skapa en filmserie med korta dansfilmer som utforskar olika platser i Vänersborg.

Hon välkomnar alla som bär på ett intresse för dans och koreografi att delta i hennes utforskande runt om i staden.

Konsthallen i Vänersborg kommer hon att omvandla till en mötesplats för filmvisningar, träningsplats för dans och samtal kring koreografi och film.

 

Reyhaneh Mirjahani

Under residenset bjuder Reyhaneh in Vänersborg till att delta i undersökandet av gästfrihet, kommunikation och relationen med kroppsobjekt. Verket kommer successivt att växa fram och ta plats i konsthallen under residensets gång.

Hennes arbete tar avstamp i ett av hennes tidigare installationarbeten, ”Don’t leave your cup behind”, där sociala dynamiker och berättelser stod i fokus.

 

Residenter i Konsthallen Trollhättan

Linnea Lindberg

Linnea arbetar med två parallella spår. Dels skrivandet, som är en tematisk och
poetisk del, dels ett skapande i form av installation-, skulptur- och teckningsarbete.

På konsthallen i Trollhättan kommer Linnea under sitt residens att arbeta med att bygga en installation som förändras över tid. Titeln för projektet är ”Horisonten är ett ingenmansland”. I fokus står undersökande och utforskande av litteratur.

 

Jenny Johansson

Under sitt residens kommer Jenny arbeta med sitt konstverk ”Technostenar”, ett verk som döpts efter en term som används för att benämna de spår människan lämnar efter sig på jorden och i rymden, som rymdskrot. Hennes arbete samverkar med både konsthallens utställningsrum och med dess besökare.

Jenny gör ett utforskande i materiella hierarkier och spekulativa historieskrivningar.

 

Residenter i Åmåls konsthall

Therése Olsson

I dialog med Åmål som plats kommer Therése utforska så väl människans som hennes egen personliga relation till gäddan. Ett djur omhuldat av myter och som inte sällan nämnts som sjöns härskare. I utforskandet av vår relation till gäddan har Therése tidigare skapat verk som ”Sjörået”, en regnkappa av gäddskinn med tofsar av fiskelina, en symbol för skydd av regn.

I konsthallen kommer Therése öppna upp för besökare att beskåda gäddskinns-garvning och performance.

 

Kajsa G. Eriksson

Kajsa är bildkonstnär och arbetar med platser där intressekonflikter förekommer.

Under sin tid i Åmål kommer Kajsa arrangera konstnärligt fältmåleri, lite likt ett träningspass. Kommuninvånare bjuds in att delta i fältmålandet och tillsammans bygga ett arkiv med bilder av Åmåls biologiska mångfald.

Konsthallen i Åmål nyttjas under residensets fyra veckor som verkstad och seminarierum.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024