Gå till innehåll

Verktygsfält

Offentlig konst i Vänersborg

Fotografi av en grön skola med höstträd runt om.

Yrkesverksamma konstnärer erbjuds att anmäla intresse till skissuppdrag inför en permanent konstnärlig gestaltning till Holmängenskolan.

Vänersborgs kommun är i slutskedet med färdigställandet av Holmängenskolan, en kombinerad förskola och F-6. Skolan är helt byggd i trä och barnperspektivet har genomsyrat planeringen.

Nu bjuds yrkesverksamma konstnärer in att anmäla intresse till skissuppdrag inför en permanent konstnärlig gestaltning utomhus på idrottshallens fasad. Genom att tillföra konstnärliga värden ska gestaltningen förstärka platsens funktion och identitet.

Vänersborgs Konstråd kommer att tilldela tre konstnärer varsitt skissuppdrag, där en konstnär slutligen får genomförandeuppdraget. Referensgrupper från skolan kommer att involveras i processen.

Konstprojektet är planerat att genomföras under hösten 2024 och våren/sommaren 2025.

Intresseanmälan görs i systemet Visma direktupphandling.

Skicka in intresseanmälan. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024