Gå till innehåll

Verktygsfält

Medborgardialog - Senior i VBG

Här hittar du information om aktuella enkätundersökningar och resultat av tidigare undersökningar.

Invånarenkät 2024 kring måltidens betydelse

Under februari månad genomförde Senior i VBG en invånarenkät kring måltidens betydelse. Resultatet kommer att sammanställas och redovisas här när det är klart.

Frågor kring promenadpärlor och välfärdsteknik

Mellan den 28 januari och 1 mars 2023 genomförde Senior i VBG en enkät som fanns tillgänglig på Facebook, kommunens hemsida och träffpunkter. Den har även spridits via Kommunala pensionärsrådet. Syftet med enkäten var att undersöka om, hur och var seniorer promenerar, samt vilka förutsättningar man önskar för en bra promenadsträcka. Frågan kring promenader har sitt ursprung från Senior i VBG:s första invånardialog där vi ställde frågan ”Vad får dig att må bra?” och där en majoritet svarade att de promenerar för välbefinnandet.

Det var 258 personer som svarade på årets enkät och nedan följer en kort sammanställning av svaren, samt hur kommunen arbetar vidare med dessa områden. Tack till alla som har medverkat!

Sammanställning av svaren

 

Åldersfördelning

Antal

-60

61–65 år

66–70 år

71–75 år

76–80 år 85

81–85 år 36

86–90 år 7

91+

7

12

47

63

85

36

7

1


Vad motiverar dig eller varför promenerar du?
För hälsan, motion, frisk luft, social aktivitet.

Vilka förutsättningar vill du att en promenadsträcka ska ha?
Belysning, parkbänkar, bra underlag, papperskorgar, toaletter.

Aktivitet
Utifrån svaren kommer Senior i VBG att synliggöra promenadsträckor runt om i kommunen. Vi har valt att kalla dessa för Promenadpärlor. Initialt kommer en promenadpärla att presenteras utifrån olika tillgänglighetsaspekter under våren. Håll utkik på hemsidan och Facebook.

Känner du att du har tillräcklig kunskap för att använda digitala verktyg/välfärdsteknik?
JA – 61%, NEJ- 39%.

Aktivitet
Senior i VBG och biblioteket informerar om och guidar till kommunens olika tjänster inom området samt till kommunens IT-pedagog.

Frågor kring information och aktiviteter

Mellan den 1 februari och 11 mars 2022 genomförde Senior i VBG en enkät som fanns tillgänglig på Facebook, hemsidan och träffpunkterna. Syftet med enkäten var att undersöka hur och var seniorer får information om aktiviteter.

Det var 216 personer som svarade och nedan följer en kort sammanställning av svaren, samt hur kommunen kommer att arbeta vidare med dessa.

Sammanställning av svaren

Åldersfördeling


Antal


- 65 år

24

65–70 år

37

70–75 år

58

75–80 år

46

80–85 år

36

85 år -

15


Var hittar du information om aktiviteter?
Internet, tidning och ”vänner och bekanta” var de alternativ med flest svar.

Aktivitet
Senior i VBG kommer fortsatt arbeta med hemsidan, Facebook och annonser i lokaltidningen för att nå ut. I enkäten fanns möjlighet att skriva kommenterar, där information per SMS önskades, därför kommer Senior i VBG börja erbjuda en SMS-tjänst under hösten.

Skulle du vara intresserad av att komma på föreläsningar om följande nedan?
”Lilla hjälpen”, Konsumentrådgivning, Polisen, NÄRF var några av de alternativ man kunde välja mellan och det som en majoritet önskade.

Aktivitet
Under hösten kommer Senior i VBG tillsammans med Anhörigstöd och Mötesplats Norra Järnvägsgatan erbjuda föreläsningar vid tre tillfällen, med alla ovan nämnda representerade. Mer information kommer på hemsidan/Facebook och i lokaltidningen.

Skulle du vara intresserad av digitala träffpunkter och/eller digitala föreläsningar?
Digitala träffpunkter 34 st, digitala föreläsningar 63 st, ”jag är inte intresserad” 101 st.

Aktivitet
Majoritet av de som svarade var inte intresserade, men Senior i VBG kommer se över möjligheterna till digitala träffpunkter/föreläsningar framöver, för att kunna erbjuda tjänsten till de som är intresserade samt öka tillgängligheten till våra verksamheter.

Var du med och svarade på enkäten vill vi rikta ett stort tack till dig för att du delat med dig av dina åsikter och vi hoppas att du kommer kunna ta del av de insatser vi skapar utifrån dessa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024