Gå till innehåll

Verktygsfält

Senior i VBG-träff

Senior i VBG är en del av Vänersborgs kommuns hälsofrämjande och förebyggande arbete för seniorer som bygger på en samverkan mellan olika förvaltningar, föreningar och organisationer.

Genom Senior i VBG vill Vänersborgs kommun skapa möjligheter för dig att leva ett aktivt liv med det stöd du behöver. En del i konceptet Senior i VBG är att Vänersborgs kommun erbjuder dig, som har fyllt eller fyller 80 år under året, en träff där information om kommunens olika hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter presenteras. Syftet med Senior i VBG-träffen är att du ska få en guidning i hur du kan hitta information som passar för dig. Förhoppningsvis blir du inspirerad att delta på någon eller några aktiviteter.

  • Senior i VBG:s hemsida – genomgång av hemsidan.
  • Träffpunkter – presentation och information om träffpunkterna.
  • Biståndsenheten – hur man hittar kontaktuppgifter till biståndsenheten om man är i behov av hjälp.
  • Kommunrehab - informerar och visar hur du kan förebygga fallolyckor.
  • Lilla Hjälpen - berättar om sin verksamhet.
  • Färdtjänst – information om färdtjänst.
  • Anhörigstöd - information om hur du som anhörig kan få hjälp och stöd.

Välkommen att kontakta oss på senior@vanersborg.se eller vår frivilligsamordnare om du är intresserad eller har frågor. Se fler kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023