Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Regler och policy för fritidsgårdarna

På fritidsgårdarna följer vi vissa regler för att alla ska känna sig välkomna och må bra i våra verksamheter. Vi arbetar också mycket med ungdomsinflytande i verksamheterna.

Alkohol, tobak och andra droger

I alla våra verksamheter har vi nolltolerans mot tobak, alkohol och droger. Gården ska vara en tobaks- och drogfri miljö och fritidsgården använder alkoholmätare för att testa misstänkt fylla. Vid utslag på dessa ringer fritidsledarna direkt föräldrarna alternativt socialtjänsten/polis. Misstanke om annan drogpåverkan går direkt till polisen

Våld och hot

Fritidsgården är ett ställe där alla ska känna sig välkomna och trygga, därför accepterar vi aldrig användning av våld eller hot.

Språkbruk, attityder och ordning

Att respektera varandras kulturer och allas lika värde är en självklarhet på fritidsgårdarna. Nedvärderande uttryck som går emot detta är inte välkomna hos oss! Vidare använder vi ett vårdat språk för att alla ska må bra.

På fritidsgårdarna talas i första hand svenska så att alla ska förstå varandra. Talar man bristfällig svenska hjälps vi åt.

Medbestämmande och inflytande

På våra fritidsgårdar ska verksamheten utgå från ungdomarna själva. Det är inte fritidsledarna som har till uppgift att hitta på aktiviteter med mera, utan de hjälper till att förverkliga bra idéer.

Som besökare är du alltid välkommen med tankar och idéer till personalen. Inga idéer är omöjliga eller dumma!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023