Gå till innehåll

Verktygsfält

Avslutade projekt

Här visar vi några av de byggprojekt som är klara men som ändå kan vara av intresse att ta del av.

Avslutade projekt A-Ö:

En mötessal har byggts i anslutning till kommunhuset.

Mer information om projektet Mötesal Bojorten

Utmed Östra vägen byggde vi under 2022 en gång- och cykelväg mellan Videgatan och Kilgatan.

Gymnasiehallen är nu färdigrenoverad. Hallen har fått ny ventilation och en uppfräschning av omklädningsrummen har gjorts. Förhyrande verksamheten är tillbaka och brukar hallen.

Vid frågor, kontakta enhetschef Henrik Frifelt tel: 0521-72 10 00

Sportcentrum har fått en ny idrottshall. Hallen, som fått namnet Frigghallen, är 40 x 20 meter stor och ligger vid Arenans östra gavel. Idrottshallen har en mindre läktare med två läktarrader samt åtta stycken omklädningsrum. Tanken är att idrottshallen ska kunna användas av både föreningar och av skolaverksamhet i kommunen.

Två av dusharna som ligger i anslutning till idrottshallen är anpassade för personer med funktionsvariationer. Bland annat är utrymmet större i dessa duschrum, samt att det finns en hjälphiss.

I februari 2020 flyttade Holmängens återvinningscentral till en ny, modern kretsloppspark i torpaomådet, strax söder om Tenggrenstorps industriområde.

En kretsloppspark fungerar, precis som namnet antyder, som ett kretslopp där fokus läggs på återbruk. Mer information om kretsloppsparken

Skolan på Idrottsgatan 7 fick sig under 2019 och 2020 en rejäll uppfräschning. Invändig ombyggnad, fasadbyte, dränering runt byggnaden samt tillbyggnad av matsalen.

Storköket Oden, som är ca 2 700 kvadratmeter stort, står nu färdigt sydväster om Torpaskolan. Ett nytt modernt kök innebär effektivisering och förhöjd arbetsmiljö för kommunens kökspersonal.

Köket har en kapacitet att producera minst 4 600 måltider per dygn. De producerar kost till delar av kommunens skolor och förskolor samt äldreomsorg. Köket inrymmer även en matsalsdel med servering åt elever på Torpaskolan.

Öxnered skola har renoverats genom en om- och tillbyggnation och bygget påbörjades sommaren 2019. Skolan har nu plats för uppemot 525 stycken elever jämfört med 239 elever tidigare. Eleverna går i förskoleklass till och med årskurs 6.

Skolstarten efter byggnationen var den 22 augusti 2022 och tre dagar efter var det återinvigningen av Öxnered skola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2022