Gå till innehåll

Verktygsfält

Planerade projekt

Här finner du några av kommunens större projekt som är planeras att genomföras framöver.

Ny cirkulationsplats (rondell) planeras att byggas i korsningen Gropbrovägen och Tegelbruksvägen. Mer information kommer.

En gång- och cykelväg är planerad att byggas utmed Gropbrovägen mellan Stjärnvägen och Arenan.

Vid Gaddesanna badplats kommer kommunen under 2023 påbörja bygget av en offentlig toalett.

Vänersborgs kommun behöver ett nytt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta då kommunens befintliga boendebestånd inte passar alla funktionsvariationer.

Förutsättningarna för att bygga boendet på föreslagen plats i Vargön, Björkås 1:176, utreds nu närmare. Placeringen föreslås utifrån det lugna läget, infrastrukturen samt utifrån närheten till daglig verksamhet samt övriga boende med särskilt stöd i Vargön. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2022.

Beslut - Förstudie placering boende för personer med sammansatta behov Pdf, 127.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Förstudie - Boende för personer med sammansatta behov Pdf, 366.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga till förstudie placering av boende för personer med sammansatta behov Pdf, 788.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kartbild över föreslagen placering Lss-boende Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023