Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunens koordinatsystem

Grunden för all mätverksamhet i kommunen bygger på ett stomnät i plan och ett antal fixpunkter i höjd. Dessa  bildar ett koordinatsystem (i plan: Sweref 99 12 00/ i höjd: RH 2000) som tillsammans med satelliter (GPS/Glonass)säkerställer att alla arbeten  hamnar i rätt läge med hög precision.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022