Gå till innehåll

Verktygsfält

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnaden eller anläggningen hamnat i det läget som byggnadslovet anger. Beställning ska göras minst fem arbetsdagar innan gjutning/montering av grund. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan anlitas för denna tjänst, beställning kan göras via telefon på 0521-72 13 37. Lägeskontrollen faktureras utanför bygglovet.

Lägeskontroll ska utföras av sakkunnig person som kan styrka sin kompetens inom mätningsteknik, i enlighet med Lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av "grundläggande mätningsteknisk färdighet" (A§ 348/2010).

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022