Gå till innehåll

Verktygsfält

Gällande detaljplaner

De detaljplaner som vunnit laga kraft är de planer som är gällande. I kartan nedan visar de gråmarkerade ytorna planlagda och gällande planer. Om du klickar på ett specifikt område på kartan kan du få information om vilken plan som gäller på platsen samt att du kan ladda ner handlingar som beskriver vad som tillåts i det valda området (plankarta och planbeskrivning).

På kartan visas även blå markeringar som redovisar vart vi just nu arbetar med nya detaljplaner. Som fastighetsägare/blivande fastighetsägare kan det vara bra att känna till om en ny detaljplan är på gång och hur man kan komma att påverkas. Pågående planer ger information om hur vi planerar att utveckla staden, dessa kopplar ofta an till redan befintliga detaljplaner.

Karta Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan fungerar bäst i Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Många av de gällande planerna är väldigt gamla. Därför kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt gäller. Ibland saknas dessutom handlingarna helt. I dessa fall ber vi dig att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen så hjälper vi till. Det finns även möjlighet att använda PBL Kunskapsbanken, planbestämmelsekatalogen, som hjälp för att tolka äldre detaljplaner. Du kan söka på planbestämmelser och få hjälp med tolkning och se vilken bestämmelse som är dagens motsvarighet.

Funderar du på att söka ett bygglov för något rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen i ett så tidigt skede som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023