Gå till innehåll

Verktygsfält

SCB Medborgarundersökningar

Läs vad våra medborgare tycker om Vänersborg.

Medborgarundersökning 2021

Vad är våra invånare nöjda med i kommunen? Vad behöver förbättras? Vad upplevs som otryggt? Svaren på frågorna ges i Medborgarundersökningen 2021.

Under hösten 2021 har Statistiska Centralbyrån genomfört en medborgarundersökning i Vänersborg på uppdrag av Vänersborgs kommun. 1 200 invånare som är 18 år eller mer har slumpmässigt valts ut för att svara på undersökningen. Av dessa svarade 411 personer, vilket motsvarar 43 procent.

Vänersborg som plats att bo och leva på

Drygt nio av tio upplever att Vänersborg är en bra plats att leva och bo på. Viktigast, tyckte 98 procent, är närheten till naturen. Att det är tyst och lugnt är andra viktiga aspekter i boendemiljön. Cirka sex av tio kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

De allra flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är ljust, men tre av tio känner sig otrygga i bostadsområdet när det är mörkt ute. Inbrott, stölder och narkotikahandel betraktas som de största problemen i samhället.

Tre av fyra tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Bibliotekets utbud, utbudet av lekplatser och mötesplatser för äldre tycker vänersborgarna är särskilt bra, medan till exempel tillgången för invånarna till de kommunala idrotts- och motionsanläggningarna, belysta motionsspår och allmänna träningsplatser upplevdes desto sämre.

Metoder för ökat engagemang

Ett utvecklingsområde är att öka förtroendet för kommunen och lokalpolitiken. Vänersborgare efterfrågar att politikerna är lyhörda till tankar och idéer, att politikerna är ansvarstagande och att de politiska besluten är transparenta.

Förtroendefrågorna är ett prioriterat område för kommunen. Under hösten 2021 fattades beslut om att ingå i ett nätverk tillsammans med andra kommuner för att förbättra och utöka antalet medborgardialoger. Förhoppningen är att därigenom kunna öka graden av inflytande och delaktighet för medborgarna och på ett bättre sätt fånga medborgarnas engagemang och kunskap så att vi tillsammans utvecklar Vänersborg på bästa sätt.

Resultaten av undersökningen i sin helhet går att se under Mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023