Gå till innehåll

Verktygsfält

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse som öppet och tydligt för alla redovisar strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

I kvalitetsberättelsen ges årligen en samlad beskrivning gällande de delar som härrör till föreskriften gällande systematiskt kvalitetsarbete.

Socialnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Socialnämndens samlade kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse syftar till att ge en bild av hur kvalitetsutvecklingen och patientsäkerhetsarbetet fortgår inom socialnämndens hela ansvarsområde, se relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024