Gå till innehåll

Verktygsfält

Skadeståndsanspråk

Om du drabbats av en skada i Vänersborgs kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du göra ett skadeståndsanspråk till kommunen. Ett anspråk måste alltid vara skriftligt och inkomma via antingen post eller e-post.

Vilka uppgifter ska finnas med i skadeståndsanspråket?

När du gör ditt skadeståndsanspråk måste vissa uppgifter finnas med. Dessa är:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post).
  • En beskrivning av vad som har hänt, inklusive när (datum och tid) och var händelserna har ägt rum.
  • En beskrivning av på vilket sätt du anser att kommunen har orsakat det som har hänt.
  • En beskrivning av på vilket sätt du anser att kommunens orsakande är vårdslöst eller på annat sätt ansvarsgrundande. Att framställa ett skadeståndsanspråk mot någon är en formell rättslig åtgärd som kräver en insats av den som riktar kravet. Om inte du som skadeståndskrävande anger på vilket sätt kommunen har ansvar för det inträffade kan inte ditt skadeståndskrav medges.
  • En beskrivning av vem eller vad som är skadat. Ju mer detaljerad beskrivningen är, ju lättare är det att handlägga skadeståndskravet. Om föremål har skadats eller förstörts är ett bra sätt att upprätta en godsförteckning. Skadorna bör även specificeras beloppsmässigt i kronor.

Ditt skriftliga skadeståndsanspråk skickar du sedan till kommun@vanersborg.se eller Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg.

Skadeståndsanspråket kommer därefter skickas vidare till kommunens försäkringsbolag, Kommunassurans Länk till annan webbplats., för utredning och bedömning av om kommunen kan anses skadeståndsskyldig eller inte.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024