Gå till innehåll

Verktygsfält

Pågående Leaderprojekt i Vänersborg

Här kan du ta del av de Leaderprojekt som har beviljats stöd i våra två Leader-områdena i Vänersborgs kommun.

Här kan du ta del av de Leaderprojekt som har beviljats stöd i våra två Leader-områdena i Vänersborgs kommun. Syftet med att dela dessa projekt är att erbjuda en inspirationskälla och ge dig insikter som kan väcka intresse för lokalt entreprenörskap och samhällsutveckling.

Denna plattform utgör en mötesplats för idéer och samarbete. Genom att engagera dig har du möjligheten att aktivt bidra till att stärka gemenskapen och vara med och forma framtiden för Vänersborgs kommun. Vi uppmanar dig att ta del av dessa berättelser, ta inspiration från dem och överväga hur du själv kan vara en del av den positiva förändringen.

Upptäck, inspireras och engagera dig i vår samling av Leaderprojekt för att tillsammans forma en ännu mer blomstrande och hållbar framtid för vår gemenskap.

 

Utegym på Bergagården Hunneberg

OK Skogsvargarna är en aktiv förening som håller till på Hunneberg. De ser ett behov i att anlägga ett utegym vid Bergagården, som är ett centrum för motion och friluftsverksamhet. Efter att ha fått ett mycket positivt gensvar från föreningar och aktörer i området ska de nu se till att Bergagården blir än mer attraktiv för allmänhetens spontanmotion.

Att vara den myndighet vi själva skulle vilja möta

Föreningen Tillväxt & Tillsyn har beviljats projektstöd för att förenkla mötet mellan kommuner och näringsliv. Oftast sker möten i samband med tillstånd eller tillsyn och här finns det förbättringspotential. Målet med projektet är att arbeta med att lösa näringslivets och privatpersoners upplevda problem i form av långa handläggningstider, komplicerade blanketter, svåra ord och otillgänglighet.

Samtliga kommuner i leaderområdet – Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Alingsås, Lerum – kommer att få möjlighet att vara med och ta del av projektet.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024