Gå till innehåll

Verktygsfält

På väg 45 - AiR

Tillsammans med de två kommunala konsthallarna i Trollhättan och Åmål genomfördes projektet: På väg 45-AiR mellan 2022-2024.

Ett residens för konstnärer och kreatörer

Under våren 2024 genomfördes den tredje och sista omgången av Artist-in- Residence-programmet På väg 45. Det var ett samverkansprojekt mellan de tre kommunala konsthallarna i Trollhättan, Åmål och Vänersborg. Syftet med samarbetet var att bygga nätverk mellan de kommunala konsthallarna och med konstnärer och kulturutövare både lokalt och externt samt att stärka samtidskonstens närvaro i våra kommuner.

Projektet resulterade i ett residens där sex konstnärer och kreatörer gavs ett stipendium uttaget av en jury. År ett bestod juryn av representanter från konsthallarna och under år två och tre var juryn förstärkt av fjolårets sex residenter.

Konsthallarna upplät under fyra veckor utställningshallarna till två residenter vardera att nyttja hallarna efter behov. De gav logi och en materialbudget. Under de fyra veckorna gavs erbjöds de också arvoderade deltagande i tre seminarium, ett i vardera konsthall där de kunde presentera sina arbetsprocesser.

AiR programmet finasierades av konsthallarna och med stöd från Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Projektet På väg 45 är ett pågående samarbete mellan de tre konsthallarna där residensprogrammet var ett steg i utvecklingen av att stärka nätverkandet och närvaron av konst, konsthallar och konstnärer i våra kommuner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024