Gå till innehåll

Verktygsfält

Konsthallens värdegrund

Konsthallen är en plats för dig att möta och upptäcka samtidskonst i Vänersborg.

Konsthallens vision

Vänersborgs konsthall är en plats för samtidskonst som visar fyra till fem utställningar per år. Här möter besökare utställningar från nationella och internationella konstnärskap. På konsthallen samsas experimentella och processbaserade projekt, med tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i enskilda konstnärskap. En viktig aspekt av arbetet är samverkan med det lokala föreningslivet och skolor.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Vänersborgs konshall arbetar med att säkerställa att barnkonventionen följs.

  • Alla aktiviteter och arrangemang producerade för barn och unga är gratis.

  • Barn och unga med funktionsvariation och funktionsnedsättning ges förutsättningar att delta i konsthallens aktiviteter.

  • Barn och unga deltar och skapar i konsthallens ateljé efter egen förmåga.

HBTQI- certifierad

Vänersborgs konsthall, har tillsammans med verksamheter inom Allmän kultur genomfört samtliga moment i Samkrafters HBTQI+ Cerifiering. Certifieringen har särskilt fokus på HBTQI+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.

Läs mer om konsthallens certifering.

Mu-avtalet

Kontrakt skrivna från och med våren 2023 skrivs enligt Mu-avtalets förordningar. Vänersborgs konsthall följer Mu-avtalet för att vara en levande och attraktiv plats som visar konstnärskap av hög kvalitet.

BUS

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återger på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se Länk till annan webbplats..

Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024