Gå till innehåll

Verktygsfält

Konsthallens värdegrund

Konsthallen är en plats för dig att möta och upptäcka samtidskonst i Vänersborg.

Konsthallens vision

Vänersborgs konsthall är en plats för samtidskonst som visar fyra till fem utställningar per år. Här möter besökare utställningar från nationella och internationella konstnärskap. På konsthallen samsas experimentella och processbaserade projekt, med tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i enskilda konstnärskap. En viktig aspekt av arbetet är samverkan med det lokala föreningslivet och skolor.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Vänersborgs konshall arbetar med att säkerställa att barnkonventionen följs.

  • Alla aktiviteter och arrangemang producerade för barn och unga är gratis.

  • Barn och unga med funktionsvariation och funktionsnedsättning ges förutsättningar att delta i konsthallens aktiviteter.

  • Barn och unga deltar och skapar i konsthallens ateljé efter egen förmåga.

HBTQI- certifierad

Vänersborgs konsthall, har tillsammans med verksamheter inom Allmän kultur genomfört samtliga moment i Samkrafters HBTQI+ Cerifiering. Certifieringen har särskilt fokus på HBTQI+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.

Läs mer om konsthallens certifering.

Mu-avtalet

Kontrakt skrivna från och med våren 2023 skrivs enligt Mu-avtalets förordningar. Vänersborgs konsthall följer Mu-avtalet för att vara en levande och attraktiv plats som visar konstnärskap av hög kvalitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024