Gå till innehåll

Verktygsfält

HBTQI+ certifiering

HBTQI+ arbetet har bäring på Vänersborgs kommuns politiska inriktningsmål, kommunens vision och värdeord, Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vänersborgs Konsthall har tillsammans med verksamheter inom Allmän kultur genomfört samtliga moment i Samkrafters HBTQI+ Certifering. Certiferingen lägger särskilt fokus på HBTQI+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.

HBTQI+ certifieringen är ett långsiktigt och systematiskt sätt att strategiskt arbeta med jämlikhet och inkludering. Fokuset ligger likväl på att motarbeta diskriminering och skapa trygga sammanhang internt som externt gentemot besökare. Att Vänersborgs konsthall är HBTQI+ certifierad innebär dessutom att arbetet sker utifrån en handlingsplan.

Certifieringen är giltig fram till 31 December 2026.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024