Gå till innehåll

Verktygsfält

InfoMentor - lärplattform

InfoMentor är Vänersborgs kommuns lärplattform.

I lärplattformen kommunicerar personal på förskola och skola med vårdnadshavare och elever kring barnets/elevens lärande och utveckling. Här hanteras kontakt mellan hem och förskola/skola, närvaro/frånvaro, schema, pedagogisk planering och dokumentation i ett verktyg. Den ger förutsättningar att kunna följa barns och elevers utveckling och lärande.

InfoMentors vårdnadshavarvy kallas InfoMentor Hub och den finns både som webbsida och som app. Via InfoMentor Hub får man nyheter och information rörande barnets vardag på förskola eller skola. Här registrerar man frånvaro, bokar utvecklingssamtal, lägger in barnschema för förskola och fritids samt följer barnets kunskapsutveckling. Även kalenderhändelser och information om arbetsuppgifter som rör eleverna finns här. Vårdnadshavare får konto till InfoMentor första dagen som barnet har sin barnomsorgsplacering eller skolplacering.

Det finns även en vy för elever där de exempelvis kan få nyheter och information och se kalenderhändelser och information om arbetsuppgifter. Elever har möjlighet att få konto i InfoMentor från årskurs 3.

Behöver du hjälp ta kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningens InfoMentor-support (se under Relaterad information)

  • Ge en beskrivning av ärendet
  • För- och efternamn och födelsedata (6 första siffrorna) på vårdnadshavare.
  • För- och efternamn och vilken förskola/skola barnet/barnen går på.
  • Om du vill bli kontaktad via telefon mailar du ditt telefonnummer till supporten så hör vi av oss så snart som möjligt.

Det går att logga in på Infomentor lärplattform med Bank-ID eller med användarnamn och lösenord både via webben och via appen. Appen InfoMentor Hub laddas ner från Google Play eller App Store. Inloggning i appen eller på webbsidan kan ske via Bank-ID första dagen som barnet/eleven påbörjar sin placering.

För att logga in med Bank-ID väljer man på Infomentors inloggningssida "Andra inloggningssätt", välj Vänersborgs kommun. Bank-ID-inloggningen på webbsidan är aktiv i 20 min. När man loggar in sig med Bank-ID i appen är man inloggad tills man aktivt loggar ut sig själv (via de 3 prickarna högst upp till höger inne i appen, alltså inte enbart genom att stänga ner eller "svajpa bort" appen). 

För att logga in med användarnamn och lösenord använder man sig av aktiveringsmailet som skickas till vårdnadshavare första dagen som barnet/eleven påbörjar sin placering, förutsatt att man som vårdnadshavare har angett sin e-postadress vid inskrivning av barnet/eleven i Vänersborgs kommun. Detta mail är aktivt i 14 dagar. Om ni glömmer bort ert lösenord, går ni till inloggningssidan och klickar på Nytt lösenord för att få ett återställningsmail skickat till er.

Informationen i Dokumentation och Bedömning (endast skolan) har en högre säkerhet och kräver därför en ytterligare inloggning med Bank-ID. Om man inte har Bank-ID kontaktar man förskolan/skolan för att ange att man behöver få informationen på annat sätt. 

Som en informationssäkerhetsåtgärd rekommenderas du som vårdnadshavare att logga ut ur appen när du inte längre använder den (detta gäller oavsett om man använt Bank-ID eller användarnamn och lösenord). Observera att man inte får notiser i appen när man är utloggad.

Om ni har frågor om inloggningen hör ni av er till Barn- och utbildningsförvaltningens InfoMentor-support.

Förskola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub i Frånvaro.Tänk på att inte skriva in hälsouppgifter i frånvaroanmälan då systemet enligt GDPR inte ska innehålla den typen av uppgifter.

Skola

Frånvaroanmälan görs i InfoMentor Hub i Frånvaro. Anmälan görs för hel eller del av dag för ditt barn.

Vid ogiltig frånvaro kan SMS skickas till vårdnadshavare från skolan (med InfoMentor som avsändare) om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

När kan jag som ny användare av InfoMentor lägga in tider för barn på förskola och/eller fritids?

Första dagen som ditt/dina barn har sin barnomsorgsplacering (första dagen ditt barn är på förskola/fritids) kan du börja registrera tider.

 

Hur fungerar notifieringar i InfoMentor Hub?

Notifieringarna syns i ikonen som ser ut som en klocka i den lila menyn högst upp på startsidan. En notifiering skickas när ny information har publicerats och genom att klicka på respektive notifiering så kommer du till motsvarande plats i InfoMentor Hub.

På kvällen kommer en daglig sammanfattning som push-notis i telefonen för eventuellt olästa händelser (om du har valt att ha den push-notisen aktiv).

Om du har fått ett meddelande i InfoMentor syns detta på ikonen som ser ut som ett brev i den lila menyn högst upp på startsidan. Meddelande går inte med i den dagliga sammanfattningen.

Vad som notifieras i telefonen är olika beroende på om du har en androidmobil eller en iPhone.

På en iPhone visar siffran som visas i den röda runda cirkeln alla nya notifieringar.

På en androidmobil kommer endast några av notifieringarna (exempelvis frånvaro och utvecklingssamtal) som pushnotiser. Övrigt notifieras genom den dagliga sammanfattningen.

 

Hur hittar jag mina skickade meddelanden?

  1. Klicka på filtreringstratten till vänster över meddelandena (gäller både appen och webbsidan)
  2. Klicka i "Skickade meddelanden"
  3. Klicka på "Bekräfta"

 

Kan jag upprepa schemat för flera veckor?

Ja, du går in på en vecka där du kan lägga tider hela veckan, klickar på "Hela veckan" och sedan på "Lägg till/Ändra vecka", fyller i tiderna och sedan innan du sparar klickar du i "Repetera ovanstående tider".

 

Kan jag kopiera schemat för fritids eller förskola och lägga på fler än ett barn?

Nej, inte i dagsläget.

 

Hur lägger jag in i schemat att mitt barn inte ska vara på förskola och/eller fritids specifika dagar?

Det finns en ruta ”Ledig” att klicka i efter varje dag i schemat. När du gör det ser pedagogerna att barnet inte ska komma den dagen.

 

Hur hittar jag information om mitt barns extra anpassningar i skolan?

Information om ett barns extra anpassningar hittar man som vårdnadshavare under boxen Bedömning och därefter klickar man på "Övrig bedömning".

För att logga in i Bedömning behöver man ha Bank-ID. Om man inte har Bank-ID får man vända sig till skolan för att ta del av denna information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023