Gå till innehåll

Verktygsfält

Åttan

Danspedagog

Vi fyra tillfällen under sin för – och grundskoletid möter eleverna en danspedagog från Musik- och kulturskolan. Danspedagogen kommer då vid tre lektionstillfällen till skolan för att dansa och skapa dans tillsammans med eleverna. Låsåret 2022/2023 var temat normkritiskt tänkande.

Skolbio

Att se film på biograf skiljer sig som social handling från att se film hemma i soffan. Alla barn i för- och grundskola samt grundsärskola har rätt till ett kulturutbud. Det är också viktigt att de är delaktiga och har möjlighet att påverka utbudet. Ett sätt att nå delaktighet är skolbiovalet. Under våren samlas eleverna på Stora Biografen för att se den film som vunnit i skolbiovalet. 2022 visades BlacKkKlansman.

Bilden visar två personer från filmen BlacKkKlansman

Bild: United International Pictures AB

Kulturdagar

Kulturaktiviteter under minst en dag på respektive skola. 2022 fick eleverna på en av skolorna välja mellan, dramapedagog, skapa musik, arbeta i bildsalen med skolans bildpedagog, besöka museipedagogen, dansdag med danspedagog från Musik- och kulturskolan eller skrivarverkstad med en författare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023