Gå till innehåll

Verktygsfält

Femman

Konsthallsbesök

Vänersborgs konsthall visar utställningar av aktuell konst. De konstnärliga ledarna anpassar visningar av konsten för eleverna. Ofta bjuds klasserna in till workshop i Ateljén. Arbetet där bygger ofta på den metod som konstnären använt sig av i utställningen.

Bilden visar konsthallen i Vänersborg

Foto Märta Cassel

Bokprat

Bokpraten är ett sätt att öka elevers och pedagogers kunskap om barnlitteratur. Folkbibliotekets barnbibliotekarier besöker varje klass. Bokpraten stimulerar till extra läsning, kunskapen om folkbiblioteket samt stärker skolbibliotekens urval av litteratur. I femman lär man sig även att söka litteratur på internet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023