Gå till innehåll

Verktygsfält

Sjuan

Biblioteksbesök

I årskurs sju byter eleverna klass och ofta skola. Undervisningen förutsätter kunskapsinhämtning från fler källor än kurslitteraturen. Samtliga klasser besöker folkbiblioteket för att lära sig mer om biblioteket som informationscentral. Biblioteksmiljön erbjuder även plats för studier efter skolan. I Folkbiblioteket ligger ungdomskulturverksamheten Timjan som erbjuder fritt skapande kulturaktiviteter för alla mellan 13- 25 år.

Museibesök

Vänersborgs museum erbjuder skolan flera program som väljs efter vad pedagog och elever ser är relevant i undervisningen. Exempelvis programmet Bland mumier och gravplundrare som sätter museets samlingar i ett dubbelt historiskt sammanhang.

Bilden visar en avbildad mumie

Foto: Vänersborgs museum

Kulturdagar

Kulturaktiviteter under minst en dag på respektive skola. 2022 fick eleverna på en av skolorna välja mellan, dramapedagog, skapa musik, arbeta i bildsalen med skolans bildpedagog, besöka museipedagogen, dansdag med danspedagog från Musik- och kulturskolan eller skrivarverkstad med en författare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023