Gå till innehåll

Verktygsfält

Trean

Orkesterklass

I Vänersborg får alla barn möjlighet att prova på att spela ett blås- eller stråkinstrument under nästan en hel termin. Musik- och kulturskolans pedagoger arbetar då i klasserna. På så sätt har alla en likvärdig möjlighet att välja om de vill spela musik i framtiden. Från 2023 är musik- och kulturskolans utbud gratis.

Bokprat

Bokpraten är ett sätt att öka elevers och pedagogers kunskap om barnlitteratur.

Folkbibliotekets barnbibliotekarier besöker varje klass, berättar om böckerna och deponerar dessa en tid i klassen. Bokpraten stimulerar till extra läsning, kunskapen om folkbiblioteket samt stärker skolbibliotekens urval av litteratur.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023