Gå till innehåll

Verktygsfält

Tvåan

Museibesök

Vänersborgs museum erbjuder skolan flera program som väljs efter vad pedagog och elever ser är relevant i undervisningen. Exempelvis programmet Bland näbbar och klor som sätter museets unika fågelsamling i ett historiskt och nutida sammanhang.

Bilden visar en fågel med stor näbb

Foto: Vänersborgs museum

Danspedagog

Vid fyra tillfällen under sin för– och grundskoletid möter eleverna en danspedagog från Musik- och kulturskolan. Danspedagogen kommer då vid tre lektionstillfällen till skolan för att dansa och skapa dans tillsammans med eleverna. Läsåret 2022/2023 var temat flyttfåglar och att flytta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2023