Gå till innehåll

Verktygsfält

Mariedal, östra

Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram på området Mariedal Östra!

Området ligger ca 5 km utanför Vänersborgs centrum och har endast ca 1,5 km till närmaste förskola och grundskola. Livsmedelsbutik finns inom 2,5 km avstånd.

Tomtstorlek
855 - 1 612 m²

Tomtpris
590 kr/m²

Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer.

Planområdet Mariedal östra

Planområdet Mariedal östra

Pågående arbete

Husbyggnation pågår i området.

Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. Vi planerar åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området vilka då kommer att genomföras på naturmark.

Förutom naturmark kommer området även förses med en lekplats som kommer placeras i mitten av villaområdet.

Villatomter och flerbostadshus

Villatomternas storlek ligger mellan 855 - 1 612 kvm. På
respektive tomt får finnas en huvudbyggnad i två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter.

För att få mer variation i bebyggelsen föreslås ett område för tätare bebyggelse i den södra delen av området. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 15 - 20 stycken grupphus med inriktning mot lågenergihus.

Mer information om detaljbestämmelserna för området går att läsa i detaljplanen som du hittar under "Relaterad information".

Tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra

Tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra.

Tomtbeteckning

Tabell som beskriver lediga tomter

NR

Beteckning

Storlek

Pris

Status

1

Apollofjärilen 9Såld

2

Skogsnunnan 1Såld

3

Skogsnunnan 2Såld

4

Skogsnunnan 3

1049 m²

618 910 kr

Till salu

5

Apollofjärilen 10Såld

6

Apollofjärilen 11

965 m²

569 350 kr

Till salu

7

Apollofjärilen 12

920 m²

542 800 kr

Till salu

8

Apollofjärilen 13

855 m²

504 450 kr

Till salu

9

Tallsvärmaren 4Såld

10

Tallsvärmaren 3Såld

11

Tallsvärmaren 2Såld

12

Tallsvärmaren 1Såld

13

Ekspinnaren 5Såld

14

Ekspinnaren 4Såld

15

Ekspinnaren 3Såld

16

Ekspinnaren 2

1026 m²

605 340 kr

Till salu

17

Ekspinnaren 1Såld

18

Svampmalen 4Såld

19

Svampmalen 3Såld

20

Svampmalen 2

897 m²

529 230 kr

Till salu

21

Svampmalen 1

936 m²

552 240 kr

Till salu

22

Amiralen 14Såld

23

Amiralen 13Såld

24

Amiralen 12Såld

25

Amiralen 11

1212 m²

715 080 kr

Till salu

26

Sotmalen 2Såld

27

Sotmalen 1Såld

28

Majsmalen 2Såld

29

Majsmalen 1

1278 m²

754 020

Till salu

30

Kornellmalen 5Såld

31

Kornellmalen 4

1053 m²

621 270 kr

Till salu

32

Kornellmalen 3

1053 m²

621 270 kr

Till salu

33

Kornellmalen 2

959 m²

565 810 kr

Till salu

34

Kornellmalen 1

1364 m²

804 760 kr

Till salu

35

Bredmalen 6Såld

36

Bredmalen 5

1082 m²

638 380 kr

Till salu

37

Bredmalen 4

1132 m²

667 880 kr

Till salu

38

Bredmalen 3

1057 m²

623 630 kr

Till salu

39

Bredmalen 2

1052 m²

620 680 kr

Till salu

40

Bredmalen 1Såld

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023