Gå till innehåll

Verktygsfält

Mariedal, östra

Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram på området Mariedal Östra!

Området ligger ca 5 km utanför Vänersborgs centrum och har endast ca 1,5 km till närmaste förskola och grundskola. Livsmedelsbutik finns inom 2,5 km avstånd.

Tomtstorlek
855 - 1 612 m²

Tomtpris
590 kr/m²

Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer.

Planområdet Mariedal östra

Planområdet Mariedal östra

Pågående arbete

Husbyggnation pågår i området.

Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. Vi planerar åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området vilka då kommer att genomföras på naturmark.

Förutom naturmark kommer området även förses med en lekplats som kommer placeras i mitten av villaområdet.

Villatomter och flerbostadshus

Villatomternas storlek ligger mellan 855 - 1 612 kvm. På
respektive tomt får finnas en huvudbyggnad i två våningar och högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 meter.

För att få mer variation i bebyggelsen föreslås ett område för tätare bebyggelse i den södra delen av området. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 15 - 20 stycken grupphus med inriktning mot lågenergihus.

Mer information om detaljbestämmelserna för området går att läsa i detaljplanen som du hittar under "Relaterad information".

Tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra

Tomtgränser med tomtnumrering på Mariedal, östra.

Lediga tomter

Här nedan ser du alla våra lediga tomter. Observera att vissa tomter är knutna till specifika husleverantörer. Det innebär att dessa tomter endast kan förmedlas via respektive husleverantör.

NR

Beteckning

Storlek

Pris

Status

Husleverantör

1

Apollofjärilen 9Såld


2

Skogsnunnan 1Såld


3

Skogsnunnan 2Såld


4

Skogsnunnan 3

1049 m²

618 910 kr

Till salu


5

Apollofjärilen 10Såld


6

Apollofjärilen 11

965 m²

569 350 kr

Till salu


7

Apollofjärilen 12

920 m²

542 800 kr

Till salu


8

Apollofjärilen 13

855 m²

504 450 kr

Till salu


9

Tallsvärmaren 4Såld


10

Tallsvärmaren 3Såld


11

Tallsvärmaren 2Såld


12

Tallsvärmaren 1Såld


13

Ekspinnaren 5Såld


14

Ekspinnaren 4Såld


15

Ekspinnaren 3Såld


16

Ekspinnaren 2

1026 m²

605 340 kr

Till salu


17

Ekspinnaren 1Såld


18

Svampmalen 4Såld


19

Svampmalen 3Såld


20

Svampmalen 2

897 m²

529 230 kr

Till salu


21

Svampmalen 1

936 m²

552 240 kr

Till salu


22

Amiralen 14Såld


23

Amiralen 13Såld


24

Amiralen 12Såld


25

Amiralen 11

1212 m²

715 080 kr

Till salu


26

Sotmalen 2Såld


27

Sotmalen 1Såld


28

Majsmalen 2Såld


29

Majsmalen 1

1278 m²

754 020

Till salu


30

Kornellmalen 5Såld


31

Kornellmalen 4

1053 m²

621 270 kr

Till salu

Vårgårdahus

32

Kornellmalen 3

1053 m²

621 270 kr

Till salu

Hjältevadshus

33

Kornellmalen 2

959 m²

565 810 kr

Till salu

Lyckebohus

34

Kornellmalen 1

1364 m²

804 760 kr

Till salu

Lyckebohus

35

Bredmalen 6Såld


36

Bredmalen 5

1082 m²

638 380 kr

Till salu

Vårgårdahus

37

Bredmalen 4

1132 m²

667 880 kr

Till salu

Ävsbyhus

38

Bredmalen 3

1057 m²

623 630 kr

Till salu

Götenehus

39

Bredmalen 2

1052 m²

620 680 kr

Till salu

Hjältevadshus

40

Bredmalen 1Såld


Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024