Gå till innehåll

Verktygsfält

Hedetorpet, Väne-Ryr

Väne-Ryr är beläget ca 1,5 mil väster om Vänersborg med bra utbud av kollektivtrafik riktat både mot Vänersborg och mot Uddevalla.

Området ligger i en mycket vacker natur med stora skogar och sjöar i närheten. Gundlebosjön är rik på de flesta fiskarter.

Tomtstorlek
900 -3 208 m²

Tomtpris
100 000 - 150 000kr. Avgift för kommunalt VA tillkommer.

Planen
Planbestämmelserna medger att du får bebygga 25 % av tomtytan. Huvudbyggnaden får uppta högst 80 % av den tillåtna byggnadsarean. Komplementbyggnaden får uppta högst 20 %. Detta innebär att en tomt på 1000 m2 får bebyggas med 250 m2. Huvudbyggnaden får uppta högst 200 m² och komplementbyggnaden högst 50 m². Våningshöjden får vara en våning och största byggnadshöjden för huvudbyggnad är 4,0 m samt för komplementbyggnad 3,0 m. Endast källarlösa hus får byggas. Garage får sammanbyggas med huvudbyggnad.

Information om lediga tomter

Tabell som beskriver lediga tomter

Tomtbeteckning

Storlek

Pris (kr)

Status

Hedetorpet 1:38Såld

Hedetorpet 1:41Såld

Hedetorpet 1:42

1 033 m²

100 000 kr

Till salu

Hedetorpet 1:43Såld

Hedetorpet 1:44

928 m²

100 000 kr

Till salu

Hedetorpet 1:45

1 080 m²

100 000 kr

Till salu

Hedetorpet 1:46Såld

 

Kartbild över fastigheter som är till salu

Kartbild lediga tomter Hedetorpet Väne-ryr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023