Gå till innehåll

Verktygsfält

Elda utomhus

Du som tänker elda utomhus ska kontrollera om det råder eldningsförbud i ditt område. Du behöver också veta vilka bestämmelser som gäller för eldning utomhus i din kommun. Det finns lokala miljöskyddsbestämmelser som reglerar frågan om man får elda och när.

I glesbebyggda områden bör Räddningstjänsten (NÄRF) kontaktas innan eldning sker. Det är alltid den som tänder elden som är ansvarig för att elden inte sprider sig och att den blir ordentligt släckt efteråt.

Vid eldning ute i naturen gäller samma som ovanstående. Det är även viktigt att vara uppmärksam på att elden inte sprids genom att bland annat bygga ordentliga eldstäder, samt noggrant släcka elden efteråt.

Genom SMHI:s tjänst för brandriskprognoser kan du ta reda på vilken brandrisk som gäller för tillfället - utvärdera därefter om eldning är en bra idé just idag. Glöm inte att ta hänsyn till ifall det blåser mycket.

Mer information om åtgärder vid eldning finns även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSV) hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023