Gå till innehåll

Verktygsfält

Förebyggande systematiskt brandskyddsarbete

Det är viktigt att Vänersborgs kommun har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatser, verksamheter och lokaler trygga för alla. Alla som arbetar i Vänersborgs kommuns byggnader ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om en brand utbryter på arbetsplatsen

Enligt Anvisningar (antagna av Kommundirektör 2016-10-20) ska kommunen ha ett fullgott brandskydd samt att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete. Ett bra brandskydd är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete för att skapa trygga miljöer att vistas i för alla.

För att brandskyddet inom kommunens verksamheter ska fungera väl behöver all personal utbildas kontinuerligt.

Som stöd för detta arbete finns en brandskyddspolicy samt tillhörande anvisningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2022