Gå till innehåll

Verktygsfält

Brandvarnare

Förebygg en brand i din bostad

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer. Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror. Och tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak.

Ser man till var i hemmet en brand uppkommer är det i särklass oftast i köket. Näst vanligast är det att en brand uppkommer i skorstenen, som ofta benämns som soteldsbrand. Enligt en undersökning av försäkringsbolaget Folksam, startar bränderna här (bygger på bostadsbränder där räddningstjänsten gjort insats):

Köket - en stor risk

Att glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken hemma hos folk tycks förvåna många svenskar. En orsak är vårt förändrade sätt att laga mat genom att använda matoljor i tillagningen. Ser man specifikt på de bränder som uppkommer i köket är statistiken angående brandorsak väldigt klar: glömd spis – 59,7 procent.

Brandvarnaren - vakar när du sover

Brandvarnare samt brandsläckare är en självklarhet i alla bostäder. Brandvarnare räddar årligen många liv och är en av de billigaste livförsäkringar du kan ha!
De flesta dödsbränder inträffar under nattetid. Orsak är ofta sängrökning, kvarglömt ljus eller elfel. Sover du när branden startar är det mycket stor risk att du inte vaknar och kan sätta dig i säkerhet.

En brandvarnare reagerar mycket snabbt på rök och ger då ifrån sig en stark signal. Det innebär att du får ett tidigt larm och då antingen kan utrymma bostaden eller släcka branden med lämplig släckutrustning.

Undersökningar visar att vid fler än hälften (63 procent) av dödsbränderna saknades brandvarnare.

För personer som har en hörselnedsättning eller är döva så finns det idag hjälpmedel, som gör att de varnas när brandvarnaren ljuder. Kontakta närmaste hörcentral för att få veta mer.

Goda råd i ditt förebyggande brandskydd

  • Skaffa brandvarnare så får du tidigt larm om det börjar brinna.
  • Kontrollera funktionen regelbundet genom att hålla in testknappen, t ex varannan månad och om du varit bortrest och kanske missat signalen om att det är dags att byta batteri.
  • Gör första advent till batteribytardag.
  • Funktionen i en brandvarnare blir sämre efter cirka 10 år — byt ut den!
  • Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan. De placeras i taket utanför sovrummet minst 50 cm från närmaste vägg
  • Kontakta räddningstjänsten så får du mer tips om brandvarnare och dess placering eller se Brandskyddsföreningens råd. Du kan även kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att få råd inför inköp.
  • Enligt ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är brandvarnare ett skäligt brandskydd och ska finnas i varje bostad. Ansvaret ligger på fastighetsägaren. Som hyresgäst ansvarar du för underhållet, d v s batteribyte, medan fastighetsägaren ska se till att den monteras.
  • MSB har genom initiativet "Aktiv mot brand" tagit fram en sms funktion genom vilken man kan få gratis sms-påminnelser om att testa sin brandvarnare reglebundet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023