Gå till innehåll

Verktygsfält

Mötesal, kommunhuset

Vänersborgs kommun är regionhuvudstad i Västra Götaland och mötessalen blir en stor, flexibel och ändamålsenlig lokal för kommunens och Västra Götalandsregionens möten.

Bakgrund till bygget

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17, § 63, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att bygga en mötessal. Den sammanlagda budgeten är nu 50 mkr. Mötessalen ska byggas på samma plats där sessionssalen tidigare legat, baksidan av kommunhuset (mot parkeringen). Byggrätten i detaljplanen för den nya mötessalen medger en byggnad med ellipsformad planform i samma storlek som den gamla sessionssalen.

Enligt tidsplanen kommer mötessalen att vara möjlig att ta i bruk december 2022.

Vad händer nu?

I samband med att mötessalen byggs kommer en del justeringar att behövas göras kring kommunhuset. Några parkeringar närmast kommunhuset kommer att stängas av. Ett byggstaket kommer att monteras upp runt byggarbetsplatsen på baksidan av kommunhuset.

Samtliga entrédörrar till kommunhuset kommer under byggtiden att vara öppna. Tillfälliga störningar kan förekomma i närliggande lokaler under byggtiden.

Vid funderingar

Har du frågor och funderingar angående bygget är du välkommen att kontakta kommunalråden.

Har du däremot tekniska frågor angående projektet kontaktar du ansvarig Projektör på Fastighet och service,

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 december 2022