Gå till innehåll

Verktygsfält

Energisystem

Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor, riks- och lokalvägar. På stamnätet som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets ”motorvägar”. Från regionnäten förs elen vidare via lokalnät till elkonsumenterna.

Det sker en omställning av energisystemet till ett mer hållbart energisystem med mer förnybara energikällor och låga utsläpp av klimatgaser. Det ställer ökade krav på elnätet, ”smarta elnät” som kan hantera nya mönster av produktion och konsumtion.

Det nya är bland annat en ökande andel vindkraft och ett snabbt ökande antal produktionsanläggningar av solel, fler aktiva elkonsumenter som konsumerar el när tillgången på el är stor, kundernas förväntningar på färre strömavbrott samt ökad efterfrågan av elbilar.

I stora delar av Vänersborg ägs elnätet av Vattenfall AB.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024