Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Drickvattenkvalité

Dricksvattnet från kommunens vattenverk klassas som livsmedel och håller mycket hög och jämn kvalité.

Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvattnen för hushållsändamål. Observera att det är endast kallvatten som räkna som livsmedel, inte varmvatten.

Använd inte varmvatten till matlagning p g a ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.

Vattenkvalitén kontrolleras dagligen vid vattenverken. Dessutom sänds flera vattenprover per månad till ett ackrediterat laboratorium för analys, både från råvattentäkt, vattenverk, ledningsnät och hemma hos användare.

Kretslopp & Vatten garanterar inte ett visst tryck, men i praktiken är trycket på ca 4 kg/cm³ eller 4 bar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023