Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna och för att skydda vattentäkten finns ett vattenskyddsområde. Området sträcker sig även in i Vänersborgs kommun.

Vilka områden ingår i vattenskyddsområdet?

Området omfattar delar av Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edets kommuner.

I Länsstyrelsens vattenkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du titta närmare på vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

För att skydda området finns det regler, så kallade skyddsföreskrifter. De reglerar de verksamheter som kan utgöra en risk för vattnet.

Tillstånd

Verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten kan vara förbjudna eller kräva tillstånd eller anmälan. Inom Vänersborgs kommun ska tillstånd sökas och anmälan göras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan görs på Mina sidor.

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO)

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Vänersborgsviken i Vänern och Göta älv. Därför är området värt att skyddas. Vänersborgsvikens och Göta älvs vattenskyddsområde (GÄVSO) sträcker sig över sex kommuner utmed älven: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.

Beslutet trädde i kraft den 1 juli 2022.

Föreskrifter, karta, vanliga frågor och svar hittar du på vattenskyddsområdets gemensamma sida GÄVSO.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juli 2023