Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Här kan du läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.

  • Kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.

  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

  • Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida VA-utbyggnader.

Enkelt formulär med GPS-funktion

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU:s hemsida. Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.
Registrera din brunn hos SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Surfa runt i Brunnsarkivets kartfunktion och kolla om din brunn är med. Oavsett om den är det eller inte så kan du ha ytterligare information att fylla på med.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU:s kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Om vattnet i din brunn sinar

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Du behöver vara uppmärksam på om något tyder på att vattnet håller på att sina och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång bör du vara sparsam med vattnet innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten finns olika alternativ att gå tillväga. Alla alternativ kan komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område. Kanske kan du få fylla på vattendunkar hos grannen eller dra en slang från grannens brunn.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. OBS! Om din borrade brunn ligger nära havet så kan det innebära risk för att du får in saltvatten om du borrar djupare.
  • Köp vatten i butik. Tänk på att vissa mineralvatten inte är lämpliga för små barn.

Att fylla på en grävd brunn med annat vatten är tyvärr inte en hållbar lösning. Vattnet kan lika gärna rinna iväg utan att göra nytta.

Långsiktiga lösningar

Kontakta kommunen för att se om du kan ansluta dig till kommunalt vatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023