Gå till innehåll

Verktygsfält

Utbyggnad av vattenverk

Exempelbild för undersida

Vänersborgs kommun växer vilket gör att vi behöver anpassa våra vattenverk inför framtida behov. För att klara vattenförsörjningen, säkerställa en bra vattenkvalitet och uppfylla rådande miljö- och myndighetskrav planeras en upprustning av Rörviks och Skräcklans vattenverk. Båda verken byggs ut och moderniseras för att klara nutida och framtida behov.

För att skapa en säker trafikmiljö i området kommer parkeringsplatserna längs delar av Residensgatan stängas av under arbetstid. Vid Norra skolan sätts skyddande trafikavdelare upp mellan gata och trottoar. Det kommer också göras tydligare markeringar vid övergångsställen samt en vägficka för trygg hämtning/lämning.

Arbeten som fortlöper på plats är markarbeten och betongarbeten. Dessa arbeten kommer leda till vissa dagar med extra tät trafik på vägen till bygget.

Under vecka 5–11 kommer det ske borrning i berg på arbetsplatsen. Detta sker inte kontinuerligt utan i olika intervall beroende på framdriften.

Under veckorna 7–9 kommer kvällsarbete ske vid 3 tillfällen, belysningen kommer vara igång för en säker arbetsplats. Arbetet genererar ett visst ljud.

Under byggtiden vid gjutningar kommer vändplatsen tas i anspråk och begränsa framkomlighet.

Normala arbetstider är mellan kl. 07:00-19:00 måndag till torsdag. På fredagar pågår arbeten som längst mellan kl. 07:00-16:00.

Vi beklagar de störningar arbetet innebär och kommer hålla närboende löpande informerade om vad som händer under projektets gång.

Enhetchef
Katarina Enbom

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 11 97

E-post:
katarina.enbom@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024